Արագածոտն մարզի մասնագիտական ուսուցման հաստատություններ

Արագածոտնի  տարածաշրջանային պետական  քոլեջ
Ք. Թալին, Խանջյան 16, (0249) 2-23-94