L I F E

ՓՈՔՐ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ՆԵՐԱՌԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԽԹԱՆՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ

 

Դրամաշնորհառու կազմակերպության անվանումը «Հաշմանդամների «Փարոս» կրթության և մշակույթի զարգացման կենտրոն» ՀԿ
Ծրագրի անվանումը «Աշխատանք և արժանապատվություն»
Դասընթացներ Տիկնիկագործություն, ֆլորիստիկա, դիզայն, հոգեբանական աջակցություն
Կազմակերպության հասցեն Երևան 0056, Բաղյան 2, հեռ/ֆաքս (010) 66-41-01, (093)173-173, paros@web.am
Համագործակցող ուսումնական հաստատությունը(ները) «Art-house» ուսումնական կենտրոն, Արարատի բժշկական քոլեջ, Մասիս քաղաքի պետական գյուղատնտեսական քոլեջ, Վանաձորի Կ. Ղարաքեշիշյանի անվան թիվ 1 պետական ուսումնարան. Երևանի «Լազարուս», «Կասանա» ուսումնարաններ:
Ծրագրի տևողությունը 1 տարի
Շահառուների թիվը ծրագրում

Ծրագրի ուղղակի շահառուների թիվը, ովքեր կվերամասնագիտանան 60, անուղղակի շահառուների թիվը, ովքեր կիրազեկվեն հաշմանդամության խնդիրների մասին ավելի քան 250

Թիրախ մարզը ք.Երևան, Արարատի և Լոռու մարզեր