L I F E

ՓՈՔՐ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ՆԵՐԱՌԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԽԹԱՆՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ

 

Դրամաշնորհառու կազմակերպության անվանումը

«Մասնագիտական կրթության բարեփոխումներ» ՀԿ

Ծրագրի անվանումը «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց կենսամակարդակի բարելավում զբաղվածության խթանման միջոցով» (LIFE) ծրագիր
Դասընթացներ ՄԿՈՒ Հաստատությունների դասախոսների կարողությունների զարգացում ներառական կրթության բնագավառում
Կազմակերպության հասցեն ք. Երևան, Մանանդյան 14, բն. 16, 010 44-24-90, 091 38-27-03, s.pipoyan@gmail.com
Համագործակցող ուսումնական հաստատությունը(ները) Թիրախային չորս մարզերում` Լոռիում 8 մասնագիտական ուսումնական հաստատություն, Շիրակում` 9 մասնագիտական ուսումնական հաստատություն, Արարատում` 3 մասնագիտական ուսումնական հաստատություն, Գեղարքունիքում` 6 մասնագիտական ուսումնական հաստատություն Երևանում ` 20 մասնագիտական ուսումնական հաստատություն, ընդամենը` 46 մասնագիտական ուսումնական հաստատություն:
Ծրագրի տևողությունը 7 ամիս
Շահառուների թիվը ծրագրում

150-200 հաշմանդամություն ունեցող անձիք, որոնց ներգրավումը ՄԿՈՒ համակարգ տեղի է ունենալու կրթության հատուկ պայմաններ պահանջող անձանց, այդ թվում և հաշմանդամների հետ վարվող դասընթացների մեթոդներին տիրապետող թիրախային մարզերի ՄԿՈՒ ուսումնական հաստատությունների դասախոսների և վարչական անձնակազմի մասնագիտական կողնորոշման աշխատաքների միջոցով

Թիրախ մարզը Լոռու, Շիրակի, Արարատի, Գեղարքունիքի մարզեր, ք. Երևան