L I F E

ՓՈՔՐ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ՆԵՐԱՌԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԽԹԱՆՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ

 

Դրամաշնորհառու կազմակերպության անվանումը «Շիրակի Տարածաշրջանային Պետական Քոլեջ» ՊՈԱԿ
Ծրագրի անվանումը Հաշմանդամություն ունեցող անձանց զբաղվածության աջակցում` ներառական մասնագիտական և արհեստագործական կրթության տրամադրման միջոցով
Դասընթացներ Համակարգչային ուսուցում, Ֆլորիստիկա, Հաշվապահություն, Խոհարարություն, Կար ու ձև, Վարսավիրություն, Գոբելենագործություն
Կազմակերպության հասցեն Գյումրի, 3101, Մանուշյան փ., 4-րդ թաղամաս, թիվ 30; հեռ./ֆաքս: +374 312 3-12-98, էլ-փոստ: emmaaac@mail.ru
Համագործակցող ուսումնական հաստատությունը(ները)
Ծրագրի տևողությունը 13 ամիս, սկիզբը` 01.05.2013թ., ավարտը` 31.05.2014թ.
Շահառուների թիվը ծրագրում

100 (10 շահառու x 5 ուսումնական ցիկլ x 2 ուսումնական հոսք)

Թիրախ մարզը Շիրակ