L I F E

ՓՈՔՐ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ՆԵՐԱՌԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԽԹԱՆՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ

 

Դրամաշնորհառու կազմակերպության անվանումը «Տաթև-95» Հոգեբանական աջակցության և խորհրդատվության կենտրոն
Ծրագրի անվանումը Հաշմանդամություն ունեցող երիտասարդների մոտիվացիաի բարձրացումը մասնագիտական ուսուցում ստանալու համար
Դասընթացներ Հոգեբանական աջակցություն
Կազմակերպության հասցեն Երևան, Բաղրամյան պող.2 , հեռ. 56 23 00, բջջ. 091 94 11 34, ֆաքս 26 68 32, Էլ. Փոստ anahit.tevosyan@yahoo.com
Համագործակցող ուսումնական հաստատությունը(ները) 4 Հատուկ օժանդակ դպրոցներ և 4 միջին մասնագիտական կրթական հաստատություններ մարզերում 13 Հատուկ օժանդակ դպրոցներ և 13 միջին մասնագիտական կրթական հաստատություններ Երևանում
Ծրագրի տևողությունը 12 ամիս
Շահառուների թիվը ծրագրում

156 հաշմանդամություն ունեցող դպրոցականներ, 130 ծնողներ, 104 ուսուցիչներ Երևանի և 4 մարզերի 13 օժանդակ դպրոցներից 78 հաշմանդամություն ունեցող երիտասարդներ, 78 աշխատակիցներ 78 հաշմանդամություն չունեցող ուսանողներ 13 ուսանողներ Երևանի և 4 մարզերի 13 մասնագիտական կրթական հաստատություններից: Շահառուների ընդհանուր թիվը ` 624.

Թիրախ մարզը Արարատ, Գեղարքունիկ, Շիրակ, Լոռի և Երևան