L I F E

ՓՈՔՐ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ՆԵՐԱՌԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԽԹԱՆՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ

 

Դրամաշնորհառու կազմակերպության անվանումը «Ուղեկից» խորհրդատվական, ուսուցողական, հետազոտական հասարակական կազմակերպություն
Ծրագրի անվանումը «Մատչելի միջավայր, մատչելի կրթություն»
Դասընթացներ Փայտյա իրերի գեղարվեստական մշակում
Կազմակերպության հասցեն ք.Երևան, Խաղաղ Դոնի 23, բն. 100, հեռ.091478219
Համագործակցող ուսումնական հաստատությունը(ները) Երևանի Թերլեմեզյանի անվան պետական քոլեջ
Ծրագրի տևողությունը 6 ամիս
Շահառուների թիվը ծրագրում

Խորհրդատվական, մասնագիտական կողմնորոշման, իրազեկման բարձրացմանն ուղղված ծառայություններ կմատուցվեն թվով 100 տարբեր խնդիրներ ունեցող (հենաշարժային, լսողական) հաշմանդամություն ունեցող անձանց, որոնցից 30-ը կարիքների գնահատման արդյունքում կընդգրկվեն «Փայտյա իրերի գեղարվեստական մշակում» թեմայով դասընթացում

Թիրախ մարզը Երևան