L I F E

ՓՈՔՐ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ՆԵՐԱՌԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԽԹԱՆՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ

 

Դրամաշնորհառու կազմակերպության անվանումը Երևանի տարածաշրջանային N1 պետական քոլեջ ՊՈԱԿ
Ծրագրի անվանումը Համակարգչային օպերատորություն և համակարգչային գործավարություն; հաշվապահություն
Դասընթացներ «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար մասնագիտական դասընթացների կազմակերպում»
Կազմակերպության հասցեն ք. Երևան, Թբիլիսյան խճուղի 3/1, հեռ. 28-57-82, info@yerevacollege.am
Համագործակցող ուսումնական հաստատությունը(ները)
Ծրագրի տևողությունը 12 ամիս
Շահառուների թիվը ծրագրում

Քոլեջն իր շենքային պայմաններով և առկա նյութատեխնիկական բազայով, ունի հնարավորություն 1 տարվա ընթացքում նախատեսված 2 մասնագիտություններով իրականացնել շուրջ 60 ՀՈՒԱ ուսուցում` յուրաքանչյուր խմբում 20 մասնակցի պարագայում` 3 խումբ:

Թիրախ մարզը Երևան