L I F E

ՓՈՔՐ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ՆԵՐԱՌԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԽԹԱՆՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ

 

Դրամաշնորհառու կազմակերպության անվանումը Երևանի ինֆորմատիկայի պետական քոլեջ
Ծրագրի անվանումը Հաշմանդամություն ունեցող երիտասարդների առկա և հեռավար ուսուցում հատուկ մշակված ծրագրերով
Դասընթացներ Տեղեկատվական և կոմունիկացիոն տեխնոլոգիաների օգտագործման հմտությունների զարգացում, հեռահար համակարգչային ուսուցում
Կազմակերպության հասցեն ք.Երևան, Մամիկոնյանց 52, (+37410) 23-62-52, ֆաքս 23-72-40, abrahamyan_art@mail.ru
Համագործակցող ուսումնական հաստատությունը(ները) Քոլեջը համագործակցում է հաշմանդամություն ունեցող անձանց հետ զբաղվող հասարակական կազմակերպությունների հետ
Ծրագրի տևողությունը 12 ամիս
Շահառուների թիվը ծրագրում

2 թիրախ խումբ - 55հոգի; 1-ին խմբում ընդգրկված են հաշմանդամություն ունեցող քոլեջի ուսանողները` թվով 25 հոգի, 2-րդ խմբում ընդգրկված են 8-րդ և 9-րդ դասարանների հաշմանդամություն ունեցող դպրոցականները` թվով 30 հոգի

Թիրախ մարզը Երևան