Արմավիր մարզի մասնագիտական ուսուցման հաստատություններ

Արմավիրի տարածաշրջանային պետական  քոլեջ
Ք. Արմավիր, Երևանյան 36, (0237) 2-22-92 

 

Արմավիրի պետական ինդուստրիալ-մանկավարժական քոլեջ
Ք. Արմավիր, Աբովյան 170, (0237) 2-37-09

 

Արմավիրի արվեստի պետական քոլեջ
Ք. Արմավիր, Երևանյան 32, (0237) 2-28-00

 

Էջմիածնի պետական քոլեջ
Ք. Էջմիածին, Մովսես Խորենացի 1, (0231) 5-20-16 

 

Արմավիրի բժշկական քոլեջ
Ք. Արմավիր, Արարատյան փող., 7 շենք, (00237) 21323

 

Էջմիածնի արհեստագործական պետական ուսումնարան
Ք. Էջմիածին, Մովսես Խորենացու փող., 1 շենք, (0213) 52016