Վայոց ձոր մարզի մասնագիտական ուսուցման հաստատություններ

Վայոց ձորի տարածաշրջանային  պետական  քոլեջ
Ք. Եղեգնաձոր, Սպանդարյան 3, Ավագյան 29, (0281) 2-37-50, 6-20-58

 

Արհեստագործական կրթություն.

ԵՂԵԳՆԱՁՈՐԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՐԱՆ